Контакт


АДРЕСА
ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „СУБОТИЦА“
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 88, 24105 СУБОТИЦА, ПАК 453183

ТЕКУЋИ РАЧУН
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7500 – Ветеринарска делатност
ПИБ: 100849634
МБ: 08365954

ТЕЛ: 024/547-767
ФАX: 024/547-830

КонтактИме
ДиректорЛасло Матковић, спец. др вет.
Пријем узорака / резултатиТатјана Шијан
ЛабораторијаДр сци. вет. мед. Ференц Кишкарољ
Здравствена заштита животиња / ЕпизоотиологијаСиниша Филиповић, спец. др вет.
Репродукција и в.о.Др сци. вет. мед. Јожеф Хорват
Промет лековаСветлана Јоксовић, спец. др вет.
Управљање отпадомРомина Салаи, спец. др вет.
Набавке / Јавне набавкеДаница Мићић
Рачуноводство Жељана Певац
КвалитетСветлана Јоксовић, спец. др вет.

Можете нас контактирати помоћу следећег формулара