Kontakt


ADRESA
VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT „SUBOTICA“
SEGEDINSKI PUT 88, 24105 SUBOTICA, PAK 453183

TEKUĆI RAČUN
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ŠIFRA DELATNOSTI: 7500 – Veterinarska delatnost
PIB: 100849634
MB: 08365954

TEL: 024/547-767
FAX: 024/547-830

KontaktIme
DirektorLaslo Matković, spec. dr vet.
Prijem uzoraka / rezultatiTatjana Joksović
LaboratorijaFerenc Kiškarolj
Zdravstvena zaštita životinja / EpizootiologijaTibor Molnar
Promet lekovaSvetlana Joksović
Upravljanje otpadomRomina Salai Vucelić
Nabavke / Javne nabavkeDanica Mićić
RačunovodstvoMarija Njilaš
KvalitetSvetlana Joksović
IT / VebmasterMarko Njilaš

Možete nas kontaktirati pomoću sledećeg formulara