Veleprodaja

Promet veterinarskih lekova odvija se prvenstveno na zakonskim osnovama stavljanja u promet lekova biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva, koji se ne mogu naći u slobodnoj prodaji, ali i veletrgovini lekova hemofarmaceutskog karaktera.

Proces prometa lekova, kao jedan od tri osnovne delatnosti Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica“, baziran je na dokumentovanom i sertifikovanom Sistemu menadžmenta kvalitetom, koji obuhvata i dobru distributivnu praksu, čija se efektivnost i efikasnost stalno preispituju.

Služba za promet lekova deluje u odgovarajućem i dovoljnom prostoru, raspolaže sa kvalitetnom i neophodnom opremom, a čini je sposobno i kompetentno osoblje.

Promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, za upotrebu u veterini, obavlja se na način:

  • da se distribuiraju samo lekovi koji imaju dozvolu za stavljanje leka u promet
  • da su uslovi skladištenja lekova sve vreme pod nadzorom (i tokom transporta)
  • da ne postoji mogućnost da lekovi kontaminiraju ili da budu kontaminirani drugim proizvodima
  • da postoji odgovarajuće rukovanje lekovima u skladištu
  • da se svi lekovi čuvaju na propisanom i bezbednom mestu.

Veterinarski lekovi i medicinska sredstva se nabavljaju isključivo od proizvođača koji imaju dozvolu za proizvodnju, kao i od drugih distributera koji imaju dozvolu za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, odnosno dozvolu za uvoz lekova i medicinskih sredstava izdatu od nadležnog ministarstva.
Sistem kvaliteta obezbeđuje da se pravi proizvod isporuči na pravu adresu i u zadovoljavajućem periodu.

Kontakt


Svetlana Joksović, spec.dr vet. – Rukovodilac kvaliteta i službe prometa lekova

Telefon: 024/415-0595
Mobilni: 063/567-320