Laboratorija

Sadržaj u pripremi.

Laboratorijska ispitivanja:

  • Mikrobiološka, serološko-imunološka i parazitološka ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja.
  • Mikrobiološka, parazitološka i imuno-enzimska ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina.
  • Fizička i hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje.
  • Senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje.

Kontakt

Ferenc Kiškarolj – Rukovodilac laboratorija
Zoltan Sabo – Šef prijema uzoraka / Saradnik za kontrolu namirnica i senzorska ispitivanja
Jelena Budinčević – Rukovodilac ispitivanja hrane, hrane za životinje i imunoenzimska ispitivanja
Dragana Vlaškalić – Rukovodilac hemijskih ispitivanja
Dragana Despotović – Saradnik za hemiju