Лабораторија

Садржај у припреми.

Лабораторијска испитивања:

  • Микробиолошка, серолошко-имунолошка и паразитолошка испитивања биолошког материјала пореклом од животиња.
  • Микробиолошка, паразитолошка и имуно-ензимска испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина.
  • Физичка и хемијска испитивања хране и хране за животиње.
  • Сензорска испитивања хране и хране за животиње.

Контакт

Ференц Кишкарољ – Технички руководилац лабораторије
Золтан Сабо – Сарадник за хигијену хране
Јелена Будинчевић – Сарадник за хигијену хране
Ромина Салаи – Сарадник за патологију
Оршоља Пап – Сарадник за хемију
Драгана Деспотовић – Хемичар у лабораторији