Лабораторија

Садржај у припреми.

Лабораторијска испитивања:

  • Микробиолошка, серолошко-имунолошка и паразитолошка испитивања биолошког материјала пореклом од животиња.
  • Микробиолошка, паразитолошка и имуно-ензимска испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина.
  • Физичка и хемијска испитивања хране и хране за животиње.
  • Сензорска испитивања хране и хране за животиње.

Контакт

Ференц Кишкарољ – Руководилац лабораторија
Золтан Сабо – Шеф пријема узорака / Сарадник за контролу намирница и сензорска испитивања
Јелена Будинчевић – Руководилац испитивања хране, хране за животиње и имуноензимска испитивања
Драгана Влашкалић – Руководилац хемијских испитивања
Драгана Деспотовић – Сарадник за хемију