Здравствена заштита животиња

Епизоотиологија / Репродукција и ВО

Контакт


Јожеф Хорват – Руководилац службе за здравствену заштиту животиња

Телефон: 024/415-0589


Синиша Филиповић – Сарадник за епизоотиологију

Телефон: 024/415-0594