Велепродаја

Промет ветеринарских лекова одвија се првенствено на законским основама стављања у промет лекова биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства, који се не могу наћи у слободној продаји, али и велетрговини лекова хемофармацеутског карактера.

Процес промета лекова, као један од три основне делатности Ветеринарског специјалистичког института „Суботица“, базиран је на документованом и сертификованом Систему менаџмента квалитетом, који обухвата и добру дистрибутивну праксу, чија се ефективност и ефикасност стално преиспитују.

Служба за промет лекова делује у одговарајућем и довољном простору, располаже са квалитетном и неопходном опремом, а чини је способно и компетентно особље.

Промет лекова и медицинских средстава на велико, за употребу у ветерини, обавља се на начин:

  • да се дистрибуирају само лекови који имају дозволу за стављање лека у промет
  • да су услови складиштења лекова све време под надзором (и током транспорта)
  • да не постоји могућност да лекови контаминирају или да буду контаминирани другим производима
  • да постоји одговарајуће руковање лековима у складишту
  • да се сви лекови чувају на прописаном и безбедном месту.

Ветеринарски лекови и медицинска средства се набављају искључиво од произвођача који имају дозволу за производњу, као и од других дистрибутера који имају дозволу за промет лекова и медицинских средстава на велико, односно дозволу за увоз лекова и медицинских средстава издату од надлежног министарства.
Систем квалитета обезбеђује да се прави производ испоручи на праву адресу и у задовољавајућем периоду.

Kontakt


Светлана Јоксовић, спец.др вет. – Руководилац квалитета и службе промета лекова

Телефон: 024/415-0595
Мобилни: 063/567-320