О нама

Ветеринарски Специјалистички Институт „Суботица“ је основан 1992. године као правни следбеник Сточарско-Ветеринарског Центра, тачније његове специјалистичке службе. Оснивач института је Влада Републике Србије (Сл. гласник РС.бр.50 /92 чл.495 тачка 4).

Праћење здравственог стања животиња као основна делатност, утврђена актом о оснивању спроводи се:
• праћењем потреба и захтева епизоотиолошког подручја на којем институт делује – Суботица, Ада, Сента, Кањижа и Мали Иђош
• сталним унапређењем односа са корисницима услуга

Вршење лабораторијске дијагностике обавља се у акредитованој Лабораторији за испитивање, која је оспособљена да врши:
• бактериолошка, серолошка, вирусолошка, паразитолошка, хемијска, биохемијска, патолошка и радиолошка испитивања
• испитивање биолошког материјала животињског порекла
• испитивање хране и хране за животиње

Промет ветеринарских лекова одвија се првенствено на законским основама стављања у промет лекова биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства, који се не могу наћи у слободној продаји, али и велетрговини лекова хемофармацеутског карактера.


АДРЕСА
ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „СУБОТИЦА“
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 88, 24105 СУБОТИЦА, ПАК 453183

ТЕКУЋИ РАЧУН
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7500 – Ветеринарска делатност
ПИБ: 100849634
МБ: 08365954

ТЕЛ: 024/547-767
ФАX: 024/547-830

Контакт детаљи...
Општи услови пословања лабораторије