Услуге

ЛАБОРАТОРИЈА


  • Микробиолошка, паразитолошка и имуно-ензимска испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина
  • Микробиолошка, серолошко-имунолошка и паразитолошка испитивања биолошког материјала пореклом од животиња
  • Физичка и хемијска испитивања хране и хране за животиње
  • Сензорска испитивања хране и хране за животиње

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА


  • Епизоотиологија
  • Репродукција и ВО

 

СЛУЖБА ПРОМЕТА ЛЕКОВА


Промет ветеринарских лекова одвија се првенствено на законским основама стављања у промет лекова биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства, који се не могу наћи у слободној продаји, али и велетрговини лекова хемофармацеутског карактера.

 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ


ВСИ „Суботица“ као поседник Интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада на територији АП Војводине (Бр. 130-501-825/2012-06), и као оператер постројења за третман инфективног медицинског отпада преузима наведени отпад од физичких и правних лица на основу склопљеног уговора.