SRPS ISO/IEC 17025

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЛАБОРАТОРИЈЕ

Систем Менаџмента Лабораторије за испитивање ВСИ „Суботица“ је у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, акредитован од стране Акредитационог тела Србије – АТС.

Последња реакредитација 20.12.2014. – 19.12.2018.

Број акредитације: 01-165

Обим акредитације преузимање

SRPS ISO/IEC 17025 Сертификат
Сертификат SRPS ISO/IEC 17025