Zdravstvena zaštita životinja

Epizootiologija

Reprodukcija i VO

 

Kontakt


Tibor Molnar – Rukovodilac zdravstvene zaštite i epizootiologije

Telefon: 024/415-0589


Jožef Horvat – Saradnik za reprodukciju i V.O.

Telefon: 024/415-0589


Siniša Filipović – Saradnik za epizootiologiju

Telefon: 024/415-0594