Здравствена заштита домаћих и дивљих животиња

Одсек за епизоотиологију обавља послове праћења и вођења евиденције о појави и престанку заразних и паразитских болести животиња, зооноза и антимикробне резистенције код животиња и предузетим мерама према Програму мера здравствене заштите животиња и посебних програма здравствене заштите.

Репродукција и ВО