Промет лекова

Служба промета лекова ставља у промет лекове биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства.

 

Контакт

Светлана Јоксовић, спец. др вет.

Телефон: 024/415-0595

e-mail: veleprodaja@vsisu.co.rs