Испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина

Микробиолошка, паразитолошка и имуно-ензимска испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина.

Физичка и хемијска испитивања хране и хране за животиње.

Сензорска испитивања хране и хране за животиње.