Испитивања биолошког материјала пореклом од животиња

Микробиолошка, серолошко-имунолошка и паразитолошка испитивања биолошког материјала пореклом од животиња.