SRPS ISO/IEC 17025

SISTEM MENADŽMENTA LABORATORIJE

Sistem Menadžmenta Laboratorije za ispitivanje VSI „Subotica“ je u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS.

Datum prve akreditacije: 22.12.2006. godine

Broj akreditacije: 01-165

Obim akreditacije preuzimanje

SRPS ISO/IEC 17025 Sertifikat
SRPS ISO/IEC 17025 Sertifikat