SRPS ISO/IEC 17025

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЛАБОРАТОРИЈЕ

Систем Менаџмента Лабораторије за испитивање ВСИ „Суботица“ је у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, акредитован од стране Акредитационог тела Србије – АТС.

Датум прве акредитације: 22.12.2006. године

Број акредитације: 01-165

Обим акредитације преузимање

SRPS ISO/IEC 17025 Sertifikat
SRPS ISO/IEC 17025 Sertifikat