Laboratorija

Sadržaj u pripremi.

Laboratorijska ispitivanja:

  • Mikrobiološka, serološko-imunološka i parazitološka ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja.
  • Mikrobiološka, parazitološka i imuno-enzimska ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina.
  • Fizička i hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje.
  • Senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje.

Kontakt

Ferenc Kiškarolj – Tehnički rukovodilac laboratorije
Zoltan Sabo – Saradnik za higijenu hrane
Jelena Budinčević – Saradnik za higijenu hrane
Romina Salai – Saradnik za patologiju
Oršolja Pap – Saradnik za hemiju
Dragana Despotović – Hemičar u laboratoriji