Upravljanje otpadom

VSI „Subotica“ kao proizvođač medicinskog otpada obezbeđuje, kada je to moguće, smanjenje količine i/ili opasnih karakteristika medicinskog otpada na mestu nastanka, kao i ponovno iskorišćenje otpada

U institutu se sakuplja otpad na mestu nastanka i razvrstava opasan od neopasnog otpada, odnosno različite vrste opasnog otpada, i odlaže u odgovarajuću ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, načinu privremenog odlaganja i tretmana

Implementirajući Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br 36/09, 88/10) VSI „Subotica“ je u svoje poslovanje uveo i obezbedio uslove za sakupljanje (preuzimanje), transport i tretman infektivnog medicinskog otpada i poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada iz veterinarskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine (Br. 130-501-825/2012-06).


Kontakt

Romina Salai – Saradnik za patologiju

Telefon: 024/415-0594