O nama

Veterinarski Specijalistički Institut „Subotica“ je osnovan 1992. godine kao pravni sledbenik Stočarsko-Veterinarskog Centra, tačnije njegove specijalističke službe. Osnivač instituta je Vlada Republike Srbije (Sl. glasnik RS.br.50 /92 čl.495 tačka 4).

Praćenje zdravstvenog stanja životinja kao osnovna delatnost, utvrđena aktom o osnivanju sprovodi se:
• praćenjem potreba i zahteva epizootiološkog područja na kojem institut deluje – Subotica, Ada, Senta, Kanjiža i Mali Iđoš
• stalnim unapređenjem odnosa sa korisnicima usluga

Vršenje laboratorijske dijagnostike obavlja se u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje, koja je osposobljena da vrši:
• bakteriološka, serološka, virusološka, parazitološka, hemijska, biohemijska, patološka i radiološka ispitivanja
• ispitivanje biološkog materijala životinjskog porekla
• ispitivanje hrane i hrane za životinje

Promet veterinarskih lekova odvija se prvenstveno na zakonskim osnovama stavljanja u promet lekova biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva, koji se ne mogu naći u slobodnoj prodaji, ali i veletrgovini lekova hemofarmaceutskog karaktera.


ADRESA
VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT „SUBOTICA“
SEGEDINSKI PUT 88, 24105 SUBOTICA, PAK 453183

TEKUĆI RAČUN
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ŠIFRA DELATNOSTI: 7500 – Veterinarska delatnost
PIB: 100849634
MB: 08365954

TEL: 024/547-767
FAX: 024/547-830

Kontakt detalji...
Opšti uslovi poslovanja laboratorije