Usluge

LABORATORIJA


  • Mikrobiološka, parazitološka i imuno-enzimska ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina
  • Mikrobiološka, serološko-imunološka i parazitološka ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja
  • Fizička i hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje
  • Senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje

 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA


  • Epizootiologija
  • Reprodukcija i VO

 

SLUŽBA PROMETA LEKOVA


Promet veterinarskih lekova odvija se prvenstveno na zakonskim osnovama stavljanja u promet lekova biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva, koji se ne mogu naći u slobodnoj prodaji, ali i veletrgovini lekova hemofarmaceutskog karaktera.

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM


VSI „Subotica“ kao posednik Integralne dozvole za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na teritoriji AP Vojvodine (Br. 130-501-825/2012-06), i kao operater postrojenja za tretman infektivnog medicinskog otpada preuzima navedeni otpad od fizičkih i pravnih lica na osnovu sklopljenog ugovora.