Zdravstvena zaštita domaćih i divljih životinja

Odsek za epizootiologiju obavlja poslove praćenja i vođenja evidencije o pojavi i prestanku zaraznih i parazitskih bolesti životinja, zoonoza i antimikrobne rezistencije kod životinja i preduzetim merama prema Programu mera zdravstvene zaštite životinja i posebnih programa zdravstvene zaštite.

Reprodukcija i VO