Ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina

Mikrobiološka, parazitološka i imuno-enzimska ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina.

Fizička i hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje.

Senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje.