Promet lekova

Služba prometa lekova stavlja u promet lekove biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva.

 

Kontakt

Svetlana Joksović, spec. dr vet.

Telefon: 024/415-0595

e-mail: veleprodaja@vsisu.co.rs