Ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja

Mikrobiološka, serološko-imunološka i parazitološka ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja.