SRPS ISO 9001

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

Систем Менаџмента Квалитетом ВСИ „Суботица“ је у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, сертификован од стране акредитованог сертификационог тела JUQS д.о.о., члана IQNeT.

Последња ресертификација обављена је 22.02.2020. године и важи до 21.02.2023. године.

JUQS Сертификат бр: R-Q-2131-VR
IQNeT Certificate : RS-Q-2131-VR

ISO 9001
SRPS ISO 9001 – YUQS

ISO 9001
ISO 9001 – IQNET