SRPS ISO 9001

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

Систем Менаџмента Квалитетом ВСИ „Суботица“ је у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, сертификован од стране акредитованог сертификационог тела JUQS д.о.о., члана IQNeT.

Последња ресертификација обављена је 22.02.2017. године и важи до 21.02.2020. године.
Последња измена: 09.05.2018. године услед преласка са стандарда SRPS ISO 9001:2008 на нову верзију стандарда SRPS ISO 9001:2015.

JUQS Сертификат бр: R-Q-1665-IVR-1
IQNeT Certificate : RS-Q-1665-IVR-1

ISO 9001
SRPS ISO 9001 – YUQS

ISO 9001
ISO 9001 – IQNET